Remona Aly
Friday 13 May 2016

_69005437_newsnightlogo